Stilling ledig

Borgund Folkehøgskole – reiseskolen ligger idyllisk plassert mellom fjord og fjell 16 km fra Ålesund sentrum, 5 km fra Moa. Skolen eies av Sunnmøre Indremisjon, har plass til 115 internatelever og har 23 ansatte. Skoleåret ved Borg skal være en livsreise basert på livsglede, en indre personlig reise, en sosial reise og en reise ut i verden – i sum: reise for livet! Skolen driver helårskurs med reisemålslinjer, Borgkurs, Borg Bed & Breakfast, Borg selskapslokale og catering, og utleie av lokaler. Skolen har god elevsøkning, øvrige driftsområder er i fin utvikling. Skolens samlede areal er omkring 7000 m2 i skolebygg, idrettshall, festsal og internat.  I tillegg består eiendommen av åtte boenheter i fem hus.


Med forbehold om styrets godkjennelse, blir det fra 01.08.17 ledig 50 % vikariat som:

Lærer

Vi ser etter en som ønsker å arbeide som lærer i en kristen folkehøgskole. Primært ønsker vi kompetanse som kan støtte  skolens valgfag og prosjekter innen musikk/scene/musikal til denne stillingen. Stillingen vil få medansvar for reisemålslinja Australia Backpack. Andre kompetanser enn vårt primærønske kan være aktuelle hvis du er den riktige for dette vikariatet. Den som tilsettes må påregne å være med på den lange reisen med reisemålslinja Australia Backpack i mars 2018. Alle folkehøgskolelærere deltar i skolens sosialpedagogiske opplegg, de kan tillegges undervisning i fellesemner og valgfag, og har ansvar for ord for dagen.

Varighet: 50%-stillingen er et vikariat for lærer i studiepermisjon fra 1.8.2017 til 31.7.2018. Det kan bli aktuelt å øke stillingen noe.

Vi ønsker oss helst noen med fagbakgrunn innen musikk og scenefag, erfaring fra samspill, samspilledelse og kjennskap til Australia. Finner vi ikke noen som fyller førsteønsket vårt, kan det være aktuelt å gjøre interne rokkeringer slik at vi kan tilsette lærere med lyst til å prøve seg i folkehøgskole med annen fagbakgrunn. Er du en av disse, se vårt fagtilbud og skriv søknad om hva du kan bidra med ut fra våre valgfag og reisemålslinjer. Vi er interesserte i alt av hva du kan bidra med av spennende valgfag (se informasjon på nettsida om våre valgfag). Erfaring fra organisasjonsarbeid, forsamlingsarbeid og tilknytning til eierorganisasjonen kan bli tillagt vekt.

Vi kan tilby god pensjonsordning og lønn etter kompetanse og erfaring. Skolen kan være behjelpelig med bolig. Den som ansettes må dele skolens kristne livssyn og gå inn for å fremme skolens målsetting slik den er beskrevet i mål- og verdidokument.  

Nærmere opplysninger hos rektor Sven Wågen Sæther, mob 928 27 117 eller e-post rektor@borgund.fhs.no.

Søknad til Styret for Borgund folkehøgskole via dette søknadsskjemaet  innen 6. august 2017

Trykk her for å gå til søknadsskjemaet!


Det er mulig å fylle ut åpen søknad dersom du ønsker å bli kontaktet ved senere utlysninger:

Åpen søknad

Du kan legge inn en åpen søknad eller vise interesse for framtidige stillinger på dette skjemaet.


 

Stipendiat – miljøarbeid

Vi tildeler noen skoleplasser til stipendiater. Disse har noen stillingsprosenter som ansatt i tillegg til skoleplassen som elev. Lenke til deres søknadsskjema finnes på Borgintern.