Søk nå


Søk Ålesund folkehøgskole nå →

Hvorfor Ålesund Folkehøgskole?

Ålesund folkehøgskole (tidligere Borgund) har siden 2003 utviklet en unik identitet som reiseskolen i Ålesund. Vi snakker høyt og mye om at et år hos oss er ‘en reise for livet’ (Les mer om det her). Vi ser hele året som en reise der alt du opplever skal bidra til god utvikling og viktige opplevelser. Vår kombinasjon av reisemålslinjer og faglinjer gir deg stor faglig valgfrihet. Og ikke minst, våre reiser er utviklet av en skole med lang erfaring i å lage viktige reiser som setter spor.

Istedenfor de tradisjonelle linjene, er elevene delt inn i reisemåls-klasser etter eget valg. Reisemålene tar oss over alle hav til de mest fjerntliggende kontinent. Flere av reisemålene er knytta opp mot aktiviteter som idrett, friluftsliv, fredsarbeid, solidaritetsarbeid. Andre appellerer til interesser som språk, kulturer, backpack og reiselyst. I tillegg kan du velge faglinjer. Les mer om linjevalg her.

Vitnemål og tilleggspoeng

Etter året på folkehøgskole vil du få et vitnemål hvor det står hvilke fag du har tatt og hva dere har vært igjennom. Dette året har du også mulighet til å samle deg ei mappe med arbeidsprøver, eller du kan jobbe spesielt med områder som er nyttige for videre studier.

Skal du studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du med deg 2 tilleggspoeng for fullført skoleår, gitt at du har hatt minst 90% oppmøte. Poengene gis bare i ordinær kvote, ikke i kvoten for førstegangsvitnemål.

Det beste året i livet

Treffer du en tidligere folkehøgskoleelev, vil han eller hun gjerne  si at det var det beste året i livet. Spørreundersøkelser viser også at så mange som 90 prosent av dem som har gått folkehøgskole, vil anbefale det videre til andre. Folkehøgskolen har svært lav frafallsprosent – under fem prosent slutter på folkehøgskolen før skoleåret deres er over. Studenter skoleåret 2016-17 har gitt oss disse tilbakemeldingene om året ved Borgund folkehøgskole  – les her.

Hvordan søke

Opptaket av elever til nytt skoleår starter 1. februar. Et folkehøgskole år varer fra august til mai. Du  søker direkte til Ålesund Folkehogskole på siden til Folkehogskolene, et samarbeidsorgan for alle folkehøgskolene i Norge. Her finner du vårt elektroniske søknadsskjema. Det er bare følge instruksjonene på skjermen. Lykke til. Lurer du på noe, er det bare å ringe oss: 70 17 76 00.
Elektronisk søknadsskjema for Ålesund Folkehøgskole →

Skoleplan

Ønsker du at vi skal sende skoleplan, send epost til admin@alesundfhs.no med navn og postadresse.

 

vannglass1