En reise for livet

En reise for livet. Noen reiser for å lære. Vi satser på å lære både å reise og om reisemålet før vi starter.

Borgund har tatt folkehøgskole-konseptet et skritt videre. Vi er Reiseskolen – den eneste i sitt slag blant landets folkehøgskoler. Idag vil alle gjerne reise. Noen reiser for å lære. Vi satser på å lære både å reise og om reisemålet før vi starter.

Istedenfor de tradisjonelle linjene, er elevene delt inn i reisemåls-klasser etter eget valg. Reisemålene tar oss over alle hav til de mest fjerntliggende kontinent. Flere av reisemålene er knytta opp mot aktiviteter som idrett, fredsarbeid, solidaritetsarbeid. Andre appellerer til interesser som språk, kulturer, backpack og reiselyst.

 

Gjør deg klar

Gjennom skoleåret får du undervisning i det valgte reisemålet, historie, natur, kultur, samfunn, folkegrupper, politiske forhold, religion, miljø og utvikling. Det handler også om det å reise, fra planlegging av pakkingen via underholdning på kjedelige flyplasser til hva vi gjør hvis noe uforutsett skjer på turen. Før påske drar vi på den store reisemåls-turen som varer i ca 3 uker. De som er hjemme, kan følge med oss på vår daglig oppdaterte reiseblogg.

Hele skolen drar til Israel rett etter høstferien. Dette blir en bli-kjent-tur til varmere strøk, med vandring på historiske steder, innføring i en av vår tids mest innfløkte politiske konflikter og bading i vann med uvanlig oppdrift.

En reise for livet. Når vi drar på tur, setter vi alt annet til side og snur opp ned på den vante timeplanen. Men i alle vanlige uker veksler det mellom fellesfag, seminarer og reisemålsklasser.

Beach_Borg_FHS

Unikt skolekonsept

Ålesund Folkehøgskole tilbyr et unikt skolekonsept. Vi er Reiseskolen, den eneste i sitt slag blant landets folkehøgskoler. Et år hos oss er eksamens- og karakterfri. Du velger fag etter interesser og med tanke på din personlige utvikling. Læring blir noe annet når det skjer uten at det henger en eksamen bak. Folkehøgskoleåret kan gjøre at du gjenoppdager gleden ved å lære noe nytt. Lærerne er inspiratorer og veiledere. Dialog er et kjennemerke på undervisningen i folkehøgskolen.

Miljøet på skolen er internasjonalt med både personale og elever fra flere land.

På Ålesund Folkehøgskole får du også bli med på turer i skolens storslåtte og varierte nærmiljø gjennom hele året. Noen er for alle, andre kan du velge. Her er fjellturer til fots og på ski, fjellklatring, rafting, bussturer med overnatting, båtturer og pilegrimsvandring. En reise for livet.

Norsk-Pass-Norge