På farten i 100 år

På farten i 100 år

På farten i 100 år

På farten i 100 år

Den beste folkehøgskolen

Den beste folkehøgskolen – syns vi!

De første 56 årene etter 1914 het skolen «Møre ungdomsskole» og hadde sitt tilholdssted i Nørvasund i Ålesund. Først på 1970-tallet ble det skoleanlegget vi har idag etablert på Blindheim i det som da hørte til Borgund kommune. Denne kommunen ble like etterpå slått sammen med Ålesund, og folkehøgskolen fikk det kommunenavnet som forsvant ut av historien. Spør du en Sunnmøring om vegen til folkehøgskolen vår, kan det hende du må bruke Borg for at han skal skjønne hvor du skal. Borg har blitt navnet til Borgund folkehøgskole i dagligtale. Nå i september 2017 tok vi så et nytt steg: Vi skifter navn til Ålesund folkehøgskole. Dette for å plassere oss tydeligere på kartet for alle som ikke vet hvor Nørvasundet ligger. 

 

 

Reiseskolen i Ålesund – en Reise for livet!

En reise for livet! Det starter med sammenristningsturer i Ålesund & Sunnmøre, det fortsetter på Vestlandet og mot Nidarosdomen / Nidaros Cathedral Så reiser Ålesund Folkehøgskole med alle sine til Israel og Vestbredden. Noen får dykkeopplæring der, alle skal oppleve landet. Vinteren nærmer seg; vi søker innendørs til musikalprosjekt og julefeiring. Så kommer snøperioden med skidager og toppturer. Da er vi klar til å reise sammen langt ut i verden. Våre reiser er godt planlagt slik at du skal få med deg mest mulig på de ulike reisemålene; de er godt forberedt slik at du skal forstå sammenhenger som ikke er så lett å oppdage når du reiser på egen hånd. Innimellom alt dette har vi vanlige uker med valgfag/faglinjer, fellesfag og reisemålsfag. Velg reiseskolen i Ålesund – som start på din reise for livet.

Mange av våre tidligere elever forteller om ett av de viktigste årene i livet sitt når de beskriver folkehøgskoleåret i Ålesundg. Hva elever 2016-17 nevner spesielt kan du lese om her – Det beste med Ålesund folkehøgskole

Skolebyggene

Skolebyggene etablert i 1971 var moderne og avanserte for sin tid med bl.a. dusj og toalett på de aller fleste internatrom. På 1990-tallet ble nye undervisningsrom bygd til, og de siste ti årene har både internatet, administrasjonsbygget og gym-bygget gjennomgått grundig renovering og ansiktsløftning. Det siste stolte tilskuddet er en splitter ny idrettshall som stod ferdig ved nyttår 2012 og restaurert festsal med amfi.

Personalet

Noe av det viktigste for at Borg skal være en god folkehøgskole, er nettopp folkene du møter her. Personalet er mye godt de samme fra år til år, vi er stolte av alle som har valgt Borg som sin arbeidsplass. Bli kjent med dem her!

 

Borg

Borgund refererer til et sted der det ble drevet handel. Vårt Borgund ligger like ved Nørvasundet ute mot Ålesund. Her lå det en handelsplass fra 1000-tallet og framover middelalderen. Borgund forekommer som stedsnavn flere steder på vestlandet, men vårt Borgund ligger altså i Ålesund kommune og selve byen kan du skimte oppe til høyre i bildet under. Det tar ca 20 minutter med bil fra skolen til bysentrum, 7 minutter til handelssenteret Moa, busser passerer skolen og flyplassen på Vigra ligger 35 minutt med bil unna.

Så her ligger ‘Borg’; et trygt hjem plassert midt i den villeste og vakreste vestlandsnaturen.

borgund_fhs_air-2

 

Moderne anlegg

Den beste folkehøgskolen? Vel, kom og se selv. Skolen har fått et moderne anlegg med stor gymsal, flott festsalen og moderne amfi. En unik mulighet for skolens elever, men også for naboer, firma, lag og organisasjoner. Vi har egen idretthall, festsal/kulturhus, amfi og selskapslokaler.

Internatet holder bra standard. Det spesielle ved vårt internat er at det ble bygget med dusj og wc på nær alle rom fra starten av. Baderommet er lite og servanten er i gangen inn til rommet, men vi opplever at dette fungerer godt. Rommene er tilrettelagt for 2 personer, har nye vinduer, greie senger, sofa og en skrivepult til hver. Les mer her.

Visjoner

Ålesund folkehøgskole har siden 2003 profilert seg som Reiseskolen i Ålesund. Dette har gitt oss et faglig fokus som har utviklet skolen i snart 15 år. Hele året skal være en reise basert på livsglede; en personlig reise, en sosial reise og en reise ut i verden. Vi tror på det å reise som en viktig dannelsesarena skal vi lære verden rett å forstå. Våre reiser gir deg erfaringer og refleksjoner som du vil ha glede av hele livet. Vi tror at lange reiser der en blir godt kjent med reisemålet gjennom kulturmøter, naturmøter og aktiviteter, er fornuftig også i et miljøperspektiv. Å reise trenger ikke være del av en forbrukskultur, hos oss skal det være en del av en dannelseskultur.

Din reisemålsklasse er din ‘home base’. Gjennom skoleåret arbeider vi for et godt klassemiljø som skal legge fundament for en enestående utenlandstur. Den enestående med vår modell er at du kan kombinere faginteresser med en reisemålsklasse. Faginteressene dine kan gjøre at du velger en faglinje med fordypning i ett område, eller du satser på å sette sammen din egen kombinasjon av valgfag når du kommer til skolen.  Les mer om linjevalg her!

Skolen ligger plassert midt i den villeste og vakreste vestlandsnaturen. Veien er kort til pudder-paradiset om vinteren, til de flotteste padle-turene mellom holmer og skjær, til Sunnmørs-fjordene og til små og store fjellturer i Sunnmørsalpene. Skoleprogrammet vil utnytte flest mulig av disse herlighetene. Vi kan ikke se for oss en bedre plassering av en folkehøgskole. Les mer om Ålesund og Sunnmøre her!

Et folkehøgskoleår handler om å finne seg selv. I festtaler kalles det et dannelsesprosjekt. Noen leter etter en karriere å slå inn på, andre søker et fast fundament for livet, noe å tro på. Noen ser etter en å dele livet med. Eller ønsker bare å komme bort hjemmefra til et sted hvor en kan slipe og slipes, lære og oppleve, vokse og utvikle. Gode, nye erfaringer kan høstes i nye omgivelser sammen med nye mennesker en er trygg på. Slik tidligere elever skriver her!

 

«Vi skal bak bileta. Reisa skal røre ved oss.»

Sven Wågen Sæther, rektor

 

Velkommen - stig på

instagram2 #borgfhs

Please check your feed, the data was entered incorrectly.