Kaupangen

Borgundkaupangen har 1000 år med historie bak seg. Borgund betyr dessuten et sted der det drives handel. Når vi nå selger Borgartikler er det litt stas å kalle «butikken» vår for Borgundkaupangen. Her vil det komme nye saker etter hvert – så følg med!

Abonnement på Borgnytt – trykk her!

Borgnytt kjem med eitt nummer pr år. Bladet er gratis – vi voner det går i balanse gjennom gåver til skulen. Meldingsblad for skolevener til Borgund folkehøgskole. I redaksjonen 201 5 utgåva: Ottar Myrseth, Jan Kristian Behrentz, Ingrid Rødseth og Sven Wågen Sæther Grafisk formgjevar: Matthias Furrer Bladet vert sendt ut i ulike fellesutsendingar gjennom skuleåret. Dersom du vil ha bladet tilsendt kvart år, kan du bestille abonnement på skjemaet her. Gåvekonto: 8220 02 20788 (Merk gåva Borgnytt)

Første utgåve av nye Borgnytt er ute og kan lesast digitalt her!

 

Bestilling Jubileumsboka Borgund folkehøgskole 100 år – trykk her!

forside bok

Jubileumsboka har kommet for salg. Du kan legge inn bestilling her. Boka koster kr 300 + porto. Det er anledning til å gi en jubileumsgave til skolen på samme giro som du betaler boka.

Ei bok til glede og inspirasjon!