Borgintern

Denne sida inneholder informasjon og lenker til skjema som er aktuelle for årets elever og for interne arrangement dette skoleåret. Lenke til påmelding oppfølgingskurs for fjorårselevene finner du under kortkurs. Trykk her.

Støtt Solidaritet reiseskolen – trykk her

Her har du mulighet til å støtte Solidaritet reiseskolen og du finner informasjon om kontonummer til prosjektet.

Søknad ledertreningslinje for andreårselever – trykk her

I Ålesund Folkehøgskoles opplegg for ledertreningslinja, regnes andreårselevene som elever og skal ha 24 timer undervisning hver uke. Samtidig er de ansatt for å gjøre annet arbeid i 12-17 timer i uken. De har dermed forpliktelser og rettigheter som ansatt. Forpliktende avtale om skoleplass og arbeidsavtale gjennomgås og underskrives ved tildeling av plass.

Vi ønsker oss et team som fungerer godt sammen. Kommende skoleår åpner vi for inntil 8 stipendiatplasser inklusiv eventuelle utenlandske søkere. Minst to av disse må være gutter. Teamet bør dekke et spenn av interesser fra idrett til kulturaktiviteter til kristent arbeid. Status: Så lenge søknadsskjemaet ligger ute arbeider vi med å fylle plassene for 2018-19.

Del-Ålesund folkehøgskole-aksjonen – trykk her for å komme til registreringsskjema!

Vi holder stadig på med å dele Ålesund folkehøgskole med stadig flere. Trykk på lenka over:)

Aksjonen handler om å gjøre skolen vår kjent for nye søkere.  Takk til alle dere som står på for å gjøre Ålesund fhs kjent blant venner og kjente.

 

Påmelding venne- og familiehelg – Oppdatert program lagt ut her!

Programmet for helga nov 2017 er ikke oppdatert, men vil nok ligne oppsettet nedenfor.  Datoene er satt til 24.-26. november 2017.

24.-26. november 2017
Fredag kl. 18.30-19.30: Kveldsmat
kl. 20.00: Kulturkveld med folkehøgskolepuls.

Lørdag kl. 09.30: Frokost
kl. 10.00: Avreise fra skolen til Ålesund –> Omvisning.
kl. 15.00: Middag på Borg
kl. 17.00: Foreldresamling i amfiet.
kl. 18.00: Musikalframføring i festsalen
kl. 19.30: Kveldsmat
kl 22.00: Kveldskos i peisestua for de som er igjen på huset.

Søndag kl. 09.30: Frokost

Vi tilbyr en pakke for helga for kr. 350,- pr. voksen og kr 150 pr barn under 16 år. Da kan du fritt komme til alle måltid som er satt opp i programmet, jubileumsseminaret og byomvisningen. Prisen gjelder uavhenging av hvor stor del av helga en benytter seg av.

Det kan være vi klarer å overbefolke internatet og skolebygg med noen venner på madrasser rundt om, men som hovedregel må foreldre ordne overnatting utenfor skolen. De som viser til Borgund folkehøgskole når de kontakter Baronen hotell, kan få 10% rabatt. Ellers anbefaler vi ulike tilbud på hotellkjedenes hjemmesider og Coop hotellkupp.

Vi ønsker at flest mulig betaler på forhånd til kontonr 8220 02 20788. Merk innbetaling Familiehelg.

Hjertelig velkommen til Ålesund folkehøgskole!

 

Turheftet til Israel og Vestbredden 2017

Heftet kan lastes ned fra Issuu eller leses direkte her:

 

Kalenderen – trykk her!

Mye av informasjonen for 2017/18 er alt lagt i Borg-kalenderen hos google. Dersom du bruker google på mobil o.l. kan du legge til denne kalenderen blant dine egne. Følg lenka.

 

Forsikringsordninger

Skolen dekker noen forsikringsordninger med dekning som beskrevet i punktene nedenfor. Forøvrig er det opp til den enkelte å sørge for den forsikring en føler en har behov for i forhold til private eiendeler og utvidet dekning ulykke / livspolise. Vi krever også at hver enkelt har en gyldig reiseforsikring med dekning under de turene vi gjennomfører i skoleåret. Ofte er eleven dekket av familie reiseforsikring hjemmefra, men undersøk dette.

Kollektiv  ulykkesforsikring      
         
  Basis Tilleggsforsikring betalt av skolen Totalt Egenandel
Medisinsk invaliditet 5,6 G 4,4G 10G  
Død 1,1 G   1,1G  
Behandlingsutgifter 0,8G Inntil 0,5 G inntil 1,3 G 1000,-
         
         
         
Utvidet kollektiv ulykkesforsikring      
         
25 elever og 50 elever en dag i Loen i Via Ferrata    
         
  Basisforsikring Totalt Egenandel  
Medisinsk invaliditet 10 G 10G    
Død 1 G 1 G    
Behandlingsutgifter Inntil 0,5 G Inntil 0,5 G 1000,-  
         
Aktivitet som er omfattet:      
Strikkhopp        
Fallskjermhopp        
Hanggliding        
Paragliding